Hızlı Algılama

* Algıda Göz İle Beyin Uyumunuz Nasıl?

* Başarıyı Olumsuz Etkileyen Nedenler Neler?
* Hızlı Algılama Uygulamaları

* Hangi Beyin SAYISAL, Hangi Beyin SÖZEL?

* Etkili Öğrenme. SES – KULAK – BEYİN uyumu